Z technických príčin výstava V. Ondráčka skonči 27.2: 2020

Výstavný program galérie v roku 2020 podporil Fond na podporu umenia.