ANDREA JANČOVIČOVÁ

Narodená 12.05.1982 (Sobrance).

1996-2000 (Maturita)

Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Bratislava |odbor- Propagačná grafika, I.Meluzin|

2000-2004

Univerzita úžitkového výtvarníctva, Viedeň |odbor- Grafický dizajn, Prof. Tino Erben a Prof. F.Hickmann|

2004-2010 (Bc. / Mgr. art.)

Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava |odbor- Grafika a iné médiá; ateliéry: Voľná grafika a ilustrácia- Prof. D. Kállay, akad. mal. / Voľná a farebná grafika- Doc. V. Kolenčík, akad. mal.|

2009

HBK Saar Saarbrücken |fakulty: Voľné umenie / Dizajn; ateliéry: Maľba a kresba- Prof. G.Langendorf / Umenie zvuku- Prof. K.Kubisch / Animácia- Prof. B.Detzler|

VÝSTAVY

2004 DIE SHOW 04 |módna ilustrácia, Kunsthalle (komplex MQ), Viedeň, Rakúsko|

2005 NYX: Lovely |internetový projekt, Praha, Česká republika|

2006 Klasické slovenské rozprávky |školský knižný projekt, Bratislava|

2007 VŠVU II. |umelecká výstava, Dom umenia, Piešťany|

Galéria Kressling |predajná výstava, Bratislava|

Epreuve D´Artiste Gallery |výstava grafiky, Antverpy, Belgicko|

2008 VŠVU (III.) a hostia |umelecká výstava, Dom umenia, Piešťany, SK|

Figures Futur 2008/2010 |ilustrácia, Knižný salón, Paríž, Francúzsko|

2009 Anansi, conte Africain |ilustrácia, Národná galéria, Villepinte, Francúzsko|

Anansi: Afrikanische Geschichte |ilustrácia, Národná galéria, Mníchov, Nemecko|

Substanz `09 |video-umenie, Štátne divadlo, Saarbrücken, Nemecko|

100- MAL SB HÖREN |umenie zvuku, Mestská galéria, Saarbrücken, Nemecko|

2010 Illustrative: 100 rokov Alfa Romeo |Ilustrácia, Direktorenhaus, Berlín, Nemecko|

Diplomové práce- VŠVU 2010 |Dom umenia, Bratislava|

Jesenné blues |Galéria Čin Čin, Bratislava|

2011 Výtvarné paralely IX. |Galéria Silencium, Bratislava|

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

2007

Grafiky |Pizzeria Maestro, Bratislava|

2011

Diagonála |Galéria Čin Čin, Bratislava|

SYMPÓZIA

2007

Sympózium voľnej grafiky |Celje, Slovinsko|

2009

Sympózium u Francisa Berrara: Strategien der Zeichnung |Überhern , Nemecko|

OCENENIA

2008

Cena Zlatého Bažanta|BigBoard, Banská Bystrica, SK|

2008/2010

Medzinárodná súťaž Figures Futur |Paríž, Francúzsko|