Erna Masarovičová 1926-2008

sochárka, medailérka, šperkárka, sa narodila 12. 2. 1926 v Betliari. V rokoch 1943 – 1944 študovala na oddelení textilu na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Budapešti. V rokoch 1946 – 1951 sa venovala štúdiu keramiky na Vyššej umelecko – priemyselnej škole v Bratislave u prof. Rudolfa Horáka a Theodora Lugsa. V rokoch 1951 – 1956 absolvovala štúdiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Ruda Pribiša a Fraňa Štefunku na oddelení monumentálneho sochárstva.

 

Erna Masarovičová bola významnou osobnosťou slovenského sochárstva. Svoje sochy tvorila z kovu, ktorý niekedy ozvláštňovala aj inými materiálmi.  Ako prvá začala používať techniku zvárania a strihania oceľových plátov.  Vytvárala  z nich konvexné a konkávne tvary  abstrahované do koncentrovaného  kubistického  názoru. Túto techniku premietla nielen do svojich monumentálnych objektov, komornej plastiky ale  i do autorských šperkov. Už v polovici 60. rokov patrila medzi popredné slovenské sochárky a stala sa zakladateľkou moderného šperku na Slovensku.

Od 70. rokov sa venovala intenzívne aj tvorbe plakiet a medailí, ktoré pravidelne vystavovala na výstavách FIDEM po celom svete (Helsinky, Lisabon, Florencia, Londýn, Budapešť, Neuchatel, Den Haag, Weimar, Paríž).

 

Jej diela sú zastúpené nielen v domácich muzeálnych a galerijných zbierkach, ale aj v zahraničných prestížnych zberateľských inštitúciách ako napríklad British Museum Londýn, zbierky Paríž, Budapešť, Umprum muzeum Praha, súkromné zbierky USA, Japonsko.

Na Medzinárodnom bienále súčasnej medaily v Seixal (Portugalsko) bola v roku 2000 ocenená jej tvorba medailí a plakiet za inovatívny prístup a vysokú umeleckú hodnotu. V roku 2006 získala na 1. Bienále voľného výtvarného umenia v Bratislave  cenu Slovenskej výtvarnej únie za prínos do slovenskej sochárskej a medailérskej tvorby.

 

Aktívne sa zúčastňovala  sochárskych a šperkárskych sympózií ( Sympózium kovu, VŠŽ Košice, 1971, Sympózium drobnej plastiky, Iserlohn, SRN, 1985, Sympózium šperku,  Kremnica, 1990, 1994). Vystavovala samostatne i na mnohých kolektívnych sochárskych i šperkárskych výstavách doma i vo svete.

 

 

Samostatné výstavy

 

1962 Sochárska tvorba, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava

1965 Drobné plastiky - netsuké, Malá Scéna SND, Bratislava

1965 Sochárska tvorba, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava

1965 Sochy, Československé kultúrne stredisko, Sofia , Bulharsko

1969 Výstava zvieracích plastík, Záhradná čitáreň Červený rak, Bratislava

1983 Kovové plastiky, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín

1986 Sochárska tvorba 1956-1986, Výstavná sieň ZSVU Dostojevského rad, Bratislava

1986 Tvorba, Dom slovenskej kultúry, Praha

1986 Tvorba, Československé kultúrne stredisko, Sofia , Bulharsko