Mgr. art. Filip Sabol

 

Narodený :

10.12.1989, Bratislava, Slovenská republika

 

Vzdelanie :

2009 - 2015   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava,

Maľba a iné médiá, 4. Ateliér

2005 - 2009   Stredná škola scénického výtvarníctva, Bratislava,

Animovaná tvorba

 

 

Ocenenia :

2015 - finalista ESSL Art Award

Samostatné výstavy :

2017 - "Svetlo na konci tuleňa"(s Michalom Turkovičom), Industra, Brno, CZ

2017 - "PoParty"(s Michalom Turkovičom), Zlaté piesky, Bratislava, SK

2017 - "Cesta štrýtu"(s Michalom Turkovičom), Nová Cvernovka, Bratislava, SK

2017 - "Oči ulíc vidia všetko"(s Michalom Turkovičom), Nitrianska galéria, Nitra, SK

2017 - "Príbehy z betónovej ríše"(s Michalom Turkovičom), Slovenská výtvarná únia, Galéria Umelka, Bratislava, SK

2017 - "Totemy mestského kmeňa", Galéria vo výklenku, Bratislava, SK

2016 - "B", Beastro, Bratislava, SK

2015 - "Urbánny jazyk", Galéria Foyer, Nitra, SK

2015 - "Z fabriky do krčmy"(s Jánom Hrčkom), vrámci VŠVU, Bratislava, SK

2014 - "Nezmazateľná stopa"(s Michalom Turkovičom), Galéria Dunaj, Bratislava, SK

2013 - "MODUL 01", TheSpot, Bratislava, SK

 

 

Skupinové výstavy :

2017 - "Rýchle spoje / Schnelle Verbindung", Villa Sponte, Bremen, DE

2016 - "6. bienále voľného výtvarného umenia", Turčianska galéria, Martin, SK

2016 - "ArTrnava", Landesgalerie Burgenland, Eisenstadt, AT

2016 - "Bienále maľby V.?", Galéria Umelcov Spiša, Spišská Nová Ves, SK

2016 - "Multipoint", Galerie UFFO, Trutnov, CZ

2016 - "Bienále maľby V.?", Mestská galéria Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, SK

2015 - "BAnda - Mikroklíma", Industra, Brno, CZ

2015 - "Bienále plastiky malého formátu, (Medzi)generačné paradoxy",

Galéria Statua, Bratislava, SK

2015 - "BAnda - Obrazorovnost", Galerie CAESAR, Olomouc, CZ

2015 - "ESSL Art Award", Galéria Médium, Bratislava, SK

2015 - "BAnda - Naporcovaní", Galéria Jána Koniarka, Trnava, SK

2015 - "Od obrazu k objektu", Galéria Gagarinka, Bratislava, SK

2015 - "BAnda - Péčko", Galerie Artatak, Praha, CZ

2015 - “BAnda - Starým mediem přítomní“, Galerie Magna, Ostrava, CZ

2014 - “BAnda“, Galéria SPP, Bratislava, SK

2013 - “Studiomates“, festival BLAF, Bratislava, SK

2013 - “Maľby si vidieť 2“, Stará tržnica, Bratislava, SK

2013 - “Sppirit“, Galéria SPP, Bratislava, SK

2011 - “Consistent”, Oravská galéria, Dolný Kubín, SK

2011 - “Dambusters“, SNG a galéria Živa, Zvolenský zámok, Zvolen, SK

 

 

Sympóziá, workshopy, prezentácie, projekty :

2017 - Medzinárodné sympózium SEM 9, Bratislava, SK

2017 - Realizácia interaktívnej nástennej maľby, STARÁ JEDÁLEŇ, Bratislava, SK

2017 - Realizácia nástenných malieb (s Michalom Turkovičom) v priestoroch schodiska budovy Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava, SK

2016 - Otvorená záhrada, DAAD, Bratislava, SK

2016 - Prezentácia na PechaKucha Night, Trnava, SK

2015 - Medzinárodné sympózium Multipoint, Nitra, SK

2014 - Účasť v Kreatívnej zóne, Pohoda festival, Trenčín, SK

2012 - Live maľovanie, Pohoda festival, Trenčín, SK

2010/2011 - Sympózium “Dambusters”, Slatinka, SK

2010 - Sympózium Tihany, Balaton, HU

 

 

___________________________________________________________________________________________

Filip Sabol: From Ground 0

kurátor: Matej Fabian

trvanie výstavy: 6.9. – 30.9.2017

 

 

Ground zero je termín popisujúci pevný bod na Zemi, najbližší k detonácii atómovej, či inej väčšej bomby. V prípade explózie vo vzduchu je ním označené miesto na povrchu Zeme ležiace priamo pod ňou... Ide o bod, ktorý  môžeme nazvať aj epicentrom, či už detonácie, alebo prírodnej katastrofy.

V prípade Filipa Sabola (1989), sa dá uvedená téza aplikovať ako metafora nového začiatku. Filip sa vracia naspäť  ku graffiti a k vizualite počítačových hier. Čo zostáva je minimalistický jazyk jeho maľby.

Pri porovnaní so staršími prácami, môžeme vidieť posun od centrálne komponovaných obrazov, cez isté zmnožovanie motívov, výsledkom ktorého je rám, tehlička, raster, základný stavebný prvok nových obrazov, ktorá strieda ikonografiu výstražných znakov na farbách a iných stavebných materiáloch...

Samotná tehlička pochádza z 8 bitovej počítačovej hry Super Mario, zároveň odkazuje na tehlový raster newyorských graffiti stien, vytvára isté „materiálové“ simulakrum odkazujúce na tvorbu minimalistov.

Za najvýznamnejší  pokladám práve odkaz na počítačové hry, pričom táto téma naberá na aktuálnosti [1] aj v prostredí vizuálneho umenia (s rovnakou hrou pracuje  v digitálnom prostredí napr. Cory Arcangel, v maliarskom Michel Majerus). Spoločným motívom všetkých troch je istá redukcia, práca s komponentom hry (napr. animácie Cory Arcangela využívajú oblaky, Michel Majerus pracuje v motívom samotného Super Maria). Rozdiel je v tom, zatiaľ čo uvedené riešenia sú situačné, resp. tradičné, u Filipa ide o riešenie „systémové“. Tehlička sa stáva stavebným prvkom maliarskeho systému, ktorý samotný autor popisuje ako: „ From Ground 0 je pohľadom do vnútra mesta. Pohľadom do mesta ako do prostredia, ktorého geometrický ráz, sieť ulíc poznačených graffiti a reklamou, pripomína videohru, kde treba šíriť svoje meno, získať zlato a ísť do ďalšieho levelu.“  Na rozdiel od minimalistov a ich materiálovej horizontality (napr. Carl Andre), v tomto prípade vzniká plošný, vertikálne konštruovaný, maliarsky systém, ktorý sa postupne otvára prípadnej, až neočakávanej narácii.

 

 

 

 

 

P. S: Trošku anarchsiticky dodávam: „paralela s videohrou nielen vo vizuále, ale v ceste životom, z levelu do levelu, s jedným rozdielom, že v hre stúpaš  vyššie, ale v živote aj nižšie... :)

 

 


[1] V súčasnosti je objem tržieb priemyslu videohier, vyšší ako pri filmovom priemysle  (poz. autora textu)