IVANA OROSZOVÁ

Narodená 3.11. 1985 Bratislava

2001 -2005 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, odbor: výtvarné spracúvanie

keramiky a porcelánu

2005 -2011: VŠVU, Katedra: maľby a iných médi , Ateliér mal+by (Klaudia Kosziba)

 

samostatné výstavy

IVANA OROSZOVÁ, Klub umelcov, Dostojevského rad 2, BA, 19.4- 16.5. 2011

Tandemová výstava: The Outsider as Insider ( IVANA OROSZOVÁ, JURAJ TOMAN), Galéria PF 01, Panenská ul. 29, BA, 22.6.- 22.7.2011

 

skupinové výstavy

- BACK TO THE REALITY, PHOTOPORT, Pražská 11, 81104 Bratislava, 24.2. 2012

- 6 ŽEN ( Současná slovenská malba), Sladovna Písek, Velké náměstí 113, 397 01 Písek, 21.2.- 8.4. 2012

-To isté, ale menšie alebo rovnako veľké, ale ďaleko, Galéria umenia v Nových Zámkoch, Bjórnsonova 1., Nové Zámky, 20.10 - 19.11. 2011

-Dom Kultúry Pezinok, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v PK, 60, Výstava žiakov a absolventov ľudovej školy umenia, 6.5. 2011

- CAPTURE-Slovenský inštitút vo Viedni, 19.1-22.2.2011

- SODA gallery- Chistmas bestseller, 2010, 2011, Konventná 3

- ONE STEP FORWARD- Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18, BA, 29.4- 23.5.2010

- Natura Morta, dialóg 02, Galéria PF 01, BA, 2008

- IX. Trienále akvarelu, 2007, Kubínyiho nám. 3, Lučenec

 

Ivana Oroszová – 'Pokušenie'

Od 28.2 do 30.3. 2012

Kurátor: Michal Stolárik

 

Ivana Oroszová (1985, Modra) je absolventkou bratislavskej VŠVU (Ateliér Mal+by pod vedením mgr.art. Klaudie Kosziby). Výstava Pokušenie je sondou do jej aktuálnej maliarskej  tvorby, pre ktorú je dôležitá práca s realitou a jej následné rozvíjanie a spájanie s inými vplyvmi. Inšpiruje sa priestormi, ktoré majú značný vzťah k skutočnosti, osobným zážitkom a skúsenostiam, miestam a stretnutiam. Buduje naratívne príbehy, v ktorých často pracuje s reálnymi podnetmi, ktoré mystifikuje a pretvára na fiktívne. Čitateľnosť jej diel môže pôsobiť jednoducho, no aj napriek tomu necháva priestor na vlastnú interpretáciu. Vyobrazené priestory a pohľady do scenérií dopĺňa konkrétnymi postavami z rodinných albumov, prostredníctvom ktorých následne rozvíja iracionálny príbeh poznačený ľahkou iróniou a humorom. Rozoberá otázky komunikácie, s východiskom v ambivalentosti a komplikovanosti medziľudských vzťahov, ktoré často vyúsťujú do absurdnej situácie. Po formálnej stránke sa venuje olejomaľbám menších formátov, pre ktoré je príznačná umiernenejšia kompozícia a až takmer fotograficky zafixovaný moment vyobrazenej scény.