JANA BEDNÁROVÁ

 

Vzdelanie:

 

2012/2014       Magisterský titul (MVA)

Katedra maľby, Faculty of Fine Arts, MS University of Baroda, India

Vedúci profesori: Vasudevan Akkitham, Indrapramid Roy, Suresh BV,

ICCR štipendium (Indian Council of Cultural Relations)

 

2012                Bakalársky titul (BcA.)
Katedra maľby, Fakulta Výtvarných Umění, VUT, Brno

Vedúci profesori: Martin Mainer, Luděk Radhouský,

 

2011                Stáž na katedre maľby, VŠVU, Bratislava

CEPUS štipendium, ateliér pod vedením profesorky Klaudie Kosziby

 

2009/2010       Stáž na Fakulte výtvarných umení, University of Pais Vasco, Bilbao, Španielsko

ERASMUS štipendium, pod vedením profesora Jesus Maria Lazkano

 

Aktivity:

2018 – 2019    Organizovanie medzinárodného sympózia s festivalom "Kopanice bez hranice"

V rámci OZ PPIAC, Slovensko  www.ppiac.sk

2016 – 2019    Organizovanie medzinárodnej umeleckej rezidencie  "Artists' Point" v Meghalayi v Indii a iných kreatívnych programov a kurátorovanie výstav v rámci Picasso Pupils (An Art Society)  www.picassopupils.com

Výstavy:

2019    Root Bridges, samostatná výstava, Kurátorka: Martina Ivicic, Čin Čin Galéria, Bratislava

2019    Cultural Mosaic, medzinárodná skupinová výstava organizovaná galériou Art Novelty Gallery

s podporou Indian Council of Cultural Relations a Department of Arts and Cutlure, Mizoram,

Galéria: Vanapa Hall, Aizawl, Mizoram, India

2018    Peh Khaw, medzinárodná skupinová výstava výsledkov rezidencie Artists’ Point 2018, Galéria Windermere Resorts Gallery, Shillong Meghalaya, Shillong, India

2018    Abode of Clouds, medzinárodná skupinová výstava, kurátorský projekt, organizovaný v rámci Picasso Pupils (an art society) v spolupráci s Meghalaya House, Delhi, Galéria: Annexe India International Centre, New Delhi, India

2017    Rastúce Kamene, samostatná výstava, Art Café Banská Štiavnica, kurátorka: Juliana Mrvová

2017    Monolith Memories, skupinová výstava výsledkov umeleckej rezidencie “Artists’ Point 2017,

galéria: Asian Confluence Gallery, Shillong, India
2016    Stories from East, samostatná výstava, Galéria FOYER, Staré Divadlo Karola Spišáka, Nitra
2016    Beyond the Mist, Baroda, medzinárodná skupinová výstava, kurátorský projekt, organizovaný

v rámci Picasso Pupils (An Art Society) v spolupráci s univerzitou Parul a Veľvyslanectvom

SR v Dilí, ako sprievodný program predsedníctva SR v EÚ Galéria: SPACE STUDIOS Gallery,

Baroda, India

2016    Beyond the Mist, Delhi, medzinárodná skupinová výstava, kurátorský projekt, organizovaný

v rámci Picasso Pupils (An Art Society) v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Dilí ako

sprievodný program predsedníctva SR v EÚ, Galéria AlFACS Gallery, Delhi, India
2015    Multipoint 2015, skupinová výstava, Galéria Universum Nitra
2014    Full on, festival krátkych filmov, Fakulta výtvarných umení, MSU Baroda, India
2014    MVA II, skupinová výstava Galéria: Faculty of Fine Arts Gallery, MSU Baroda, India
2013    Crossing Across, medzinárodná skupinová výstava, Galéria Pioneer New Delhi, India
2013    Site specific, inštalácia “Golden messages” na skupinovej side specific výstave v kampuse

university, Fine arts Faculty, MSU Baroda, India
2011    Movimmiento Cinema Linz, prezentácia krátkeho filmu Priadka vytvoreného s spolupráci s

Michael Prandsteatter, University of arts and Design Linz, Rakúsko 
2011    Pokračuj…skupinová výstava ateliéru Malba II, Galerie Chodovská Tvrz Praha, CZ
2010   “Pintura al aire Libre Sondika”, skupinová výstava, Sala de Exposiciones, Sondika, Bilbao,

Španielsko
2009    PINDUCA, skupinová výstava študentov FAVU, Dů Umění, Opava, CZ

----------------------------------------------

Kurátorka: Martina Ivičič

Venisáž: 4. 6. 2019 o 18.00, trvanie: 5.6. – 28.6. 2019


Po dvoch rokoch sa opäť maliarka Jana Bednárová vracia na Slovensko, aby predstavila publiku svoju najnovšiu tvorbu. Výstava v Galérií Čin Čin odprezentuje sériu obrazov, ktoré autorka vytvorila priamo v juhozápadných horách Khasi, štát Meghalaya v Indii, kde žije už niekoľko rokov.

 

Proces tvorby obrazov Jany Bednárovej sa diametrálne líši od klasickej ateliérovej tvorby. Aby autorka vyjadrila autentickosť videného (a zažitého), preferuje plenérovú tvorbu. V niekedy až extrémnych podmienkach Meghalayských subtropických lesov, ktoré sa považujú za jeden z najvlhkejších ekoregiónov na svete, sa maľovať obraz zdá ako extrémny šport.

Pre Bednárovú však táto rozľahlá krajina bohatá na prírodné krásy flóry a fauny predstavuje už dlhodobejšie zatiaľ nevyčerpanú inšpiráciu. „Je to iné, ako keby som sem len pricestovala, nafotila si krajinu a namaľovala ju až v pohodlí domáceho ateliéru.“ Spôsob, akým autorka pozoruje prírodu, nie je len fascinácia novým prostredím z pozície dočasného návštevníka. Jej dlhodobé splynutie s krajinou vedie až k procesu imerzie, mentálneho ponorenia sa, kedy nastáva priestor pre dôkladné s uvážené pozorovanie a zaznamenanie unikátnych krajinných kompozícií.

Jedným z cyklicky sa opakujúcich momentov v jej tvorbe je vnímanie usporiadania prírody v pralese, kamene a panciere pokryté trávou a najmä  zložité koreňové systémy, ktorých štruktúra rastu pripomína zložité premostenia. Bednárová sa s pokorou no i so zdravou zvedavosťou ponára do hlbín tejto nepoškvrnenej prírody, aby bez prikrášlenia zachytila jej pôvodnú krásu a drsnosť.

Vstupom do galerijného priestoru divák ocitne pred scénou z Meghalayskej prírody a podrobí ju konfrontácií  s mestským prostredím, ktoré predstavuje tú jeho každodennú „mestskú džungľu“.

 

Jana Bednárová (1986 Myjava)

študovala na brnenskej FAVU v Brne, na Baskitskej Univerzite v Španielsku a na VŠVU v Bratislave. Pokračovala v  štúdiu maľby na magistterskom štúdiu na univerzite Maharaja Sayajirao v Barode v Indii. Založila kreatívne centrum Picasso Pupils, vedie workshopy pre školy a zároveň usporadúva v Indii festivaly a vzdelávacie semináre.

 

Výstavný projekt podporil Fond na podporu umenia.