Ján Kelemen

7. 7. 1957 Šurany

 

1982 – VŠVU oddelenie grafiky a knižnej ilustrácie

samostatné výstavy

 

1988 – Galéria Dimitrovec, Bratislava

- Galéria mladých, Nitra

1989 – Galéria mladých, Komárno

- Dom slovenskej kultúry Praha, Česká republika

- Galéria SFVU , Bratislava

1990 - Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava

- Galéria umenia, Nové Zámky

1992 – Dom J. Kupeckého, Pezinok

1993 – Ignis et Aqua, Bratislava

1994 – B& M Gallery, Bratislava

1996 – A1, Galéria Michalský dvor, Bratislava

1997 – A1, Umelecká beseda Slovenska, Bratislava

1999 – Galéria ART –MA Dunajská Streda

2000 – Štátna galéria Nitra

2002 – A1 Dom umenia Bratislava

2003 – A1 Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava

- Galéria Slapansky & Slapansky, Mníchov, Nemecko

- A1 Galéria Limes, Komárno

2004 – A1 Galéria „Z“ Bratislava

2006 – Istrobanka, Bratislava

- Danubiana Meulensteen Art Museum

2011 - Galéria Čin Čin, Bratislava Tok,

2011- Slovenský inštitút vo Viedni, Trans

2012 - Mojmírovce

 

Účasť na sympóziách

 

1994 – II. Medzinárodné sympózium v dreve, Banská Štiavnica

1995 – I. Medzinárodné sochárske sympózium EkoART, Osrblie

- III. Medzinárodné sympózium v dreve, Banská Štiavnica

- Medzinárdoné sochárske sympózium Bašta, Komárno