LUCIA GAŠPAROVIČOVÁ

narodená 20.5. 1984

Vzdelanie:

2009 / 2011 VŠVU, Ateliér S+M+L+XL Kov a Šperk

(prof. K. Weisslechner) / magisterské štúdium

2005 / 2009 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra úžitkového umenia

Ateliér S+M+L+XL Kov a Šperk

(prof. K. Weisslechner) / bakalárske štúdium

2000 / 2004 Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici

odbor: Zlatníctvo-strieborníctvo

1999 / 2000 Hotelová akadémia v Žiline

Prax:

od 2005 Tvorba šperkov

2004 / 2005 Zlatnícka prax v Žiline

Výstavy:

2011 Diplomové práce 2011, Dom umenia, Bratislava

2011 Únava Materiálu (samost.), Galéria 19, Bratislava

2010 Goldfish Bowl (samost.), v rámci Šperkstret, Bratislava

2010 Between the stones, Turnov, CZ

2010 Miesto činu, Dunajska Streda

2009 Schmuck Wander, Galéria Medium, Bratislava

2008 Golden Folder, Galéria Medium, Bratislava

2007 Trepp-top-lab, Galéria Mladých, Nitrianska galéria, Nitra

Workshopy:

2010 Medzinárodné šperkárske sympózium, Turnov, CZ

2010 Pracujeme pre Kremnicu, Kremnica s Katedrou vizuálnej komunikácie

a Katedrou dizajnu

2008 Drevený́ workshop, Kremnica

2007 Šperkársky workshop, Kremnica spol. VŠVU a Akadémia v Trieri, Nemecko