MÁRIA MACHATOVÁ (*1972, Nitra)

ŠTÚDIUM:

1996-90 Stredná umelecko-priemyselná škola v Bratislave, odbor prop.grafiky

1990-97 Vysoká Škola Výtvarných umení v Bratislave,  ateliér maľby Prof. Jána Bergera

1995 Polročný výmenný štúdijný pobyt, Slippery Rock University, USA

Voľnej tvorbe sa venuje od ukončenia štúdia

2003-2014 tvorivo pôsobila v južnom Francúzsku a v Bruseli

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY (výber):

2017 „Landing“, Galéria Umelka, Bratislava

2013 „Spomienky z minulého leta“, Galéria Čin Čin, Bratislava

2012 „Súkromné rituály“, Kabinet, (u Maxa Klingera), Bratislava

2011 „Cudzie miesta, vlastné územia“, Nitrianska galéria, Nitra

2010 „Rovnobežky”, (s M.Gáberovou),Galeria 23% vrámci BLAF; 2010 „De sable et de sel“, Chapelle de Capucines, Aigues-Mortes, (FR); 2010 „Krajné medze“, (s Klaudia Kosziba) Oravská galéria, Dolný Kubín

2009 „Plynutie”, Room 19_21, Villa D.Skuteckého. Banská Bystrica

2008 „Piesok v dlani“,  Francúzsky inštitút, Bratislava; 2008 „Ici et maintenant“,  Slovenský inštitút, Paríž (FR)

1998 „Súkromné pasce“, Staré divadlo, Nitra

1997 „Za zrkadlom“(s J.Farmanovou), Galéria Živa, Bratislava

SKUPINOVÉ VÝSTAVY (výber):

2018 „Gender brand“, Galéria Dot, Bratislava

2017 „Immersions sensibles“, Palais de l’ Archevêché, Arles, FR; 2017 „Akvizície 2011-16“, Nitrianska galéria, Nitra

2015   výstava zo stálej zbierky, k 50. výročiu vzniku Nitrianskej Galérie, Nitra

2014 „ Plavci“, Mestska galerie, Liberec, (CZ); „Le Feminisme(s)“, Chappele St. Anne, Arles, (FR)

2013 „La petite piece de Barbe bleue“, Arles, (FR)

2012 „6 žien: Slovenská maľba“, Stará Sladovna, Písek, (CZ); „Home sweet potato“, Galéria Médium, Bratislava

2011 „1+2+3=10”, Dom Umenia Bratislava

2010 „Atelier maľby Koceľova 23“, Dom Umenia Bratislava, NG Nitra, ŠG Trenčin; „Bienale umenia“, DU, Bratislava, Mánes Praha

2009 „Scéna“, Nitrianska galéria, Nitra, „8 žien“, Umelecká Beseda, Bratislava

2008 „Bodyandoil“, Dom umenia Bratislava; „22.GrandPrix de la peinture”, výstava finalistov, Saint-Gregoire (FR)

2007 „Umenie 2007 - Interpretácia skutočnosti“, Dom umenia, Bratislava; Dario di Bordo Galerie, Montpellier, (FR)

2006 „Maľba 2006“, finalisti ceny Nadácie VÚB, Klarisky, Bratislava

2002 „Nesúvislosti“, Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica

2001 „Fenomén ilúzie v maľbe“, z cyklu transkunshalle, VG, Košice; „Pars pro toto“,výstavná sieň m. radnice, České Budejovice

1999 „Art in“, NG Nitra, „Ateliér maľby J. Bergera“, Galéria Medium Bratislava, T-Galéria Komárno, OG Dolný Kubín, NG Nitra

1996 „Cesty figurácie“, výstava štipendistov Nadácie M. Galandu, Záhorska Galéria Senica

1995 „Výstava zahraničných študentov“, Buttler, (USA)

CENY:

2006 finalistka “Painting 2006”, Cena nadácie VUB, Bratislava

2008 finalistka ceny 22.Grand Prix of painting, Saint-Gregoire, (FR)

BIBLIOGRAFIA:

- Feuillet C.: Le Feminisme(s), Arles, (FR)

- Moncoľová I. (ed.).: Mária Machatová, Vydavateľstvo Tympanon, Bratislava, ISBN 978-80-969385-8-2

- Jablonská, B.: Piesok v dlani (k maľbám Márie Machatovej). In.: katalóg k výstave, Bratislava, 2008

- Jablonská B.(ed.): Close Encounters - Vienna - Bratislava - Budapest, KulturAXE, Vienna, 2008

- Jankovičová S.: Ateliér Maľby 23.: in.: Jazdec, print nástenky o súčasnom výtvarnom umení 2/2010 (ročník II), Bratislava

- Kapsová E.: K systematike vizuálneho zážitku. Pojmový (konceptuálny) verzus zážitkový obraz. In.: Maľba v kontextoch - kontexty maľby, zborník z česko-slovenského sympózia venovaného problémom súčasnej maľby, Geržová J. (Ed), Slovart, spol. s r. o. a VŠVU, Bratislava, 2012

- Kapsová E.: Hĺbka efemérnosti v maliarskom v maliarkom diele Márie Machatovej. In.: Jazdec, 3/2012 (ročník IV), Bratislava