Michal Mráz

date of birth:1987 (Slovakia)

 

education:2003-2007 study Shool of applied arts in Bratislava (Slovakia)

2007-2009 study Academy of fine arts and design in Bratislava,atelier J.Melisa

2009 study Academy of fine arts and design in Bratislava,atelier J.Hoffstädtera

 

Exhibitions:

Solo exhibitions :

 

2014-Disturbed,Čin Čin gallery,Bratislava,Slovakia

2013-Upstream,Gallery 23%,Bratislava,Slovakia

2012-Away from the system,Gallery X,Bratsialava,Slovakia

2011-The world is yours,European Center of Arts,Bratislava,Slovakia

 

Group exibitions :

2015-Versus the world,Kuratorium gallery,Warsaw,Poland

2015-Cabane Georgina,Marseille,France

2015-DES ENVIES D’EUX,Gallery ALB(Anouk Le Bourdiec),Paris,France

2014-Decembrové stopy,Čin Čin gallery,Bratislava,Slovakia

2014-Guláš,Gallery Statua,Bratislava,Slovakia

2014-Street art meeting,Urban Spree Gallery,Berlin,Germany

2013-Happy in Berlin,Urban Art Clash gallery,Berlin,Germany

2013-Berlin Graphic Days,KaterHolzig,Berlin,Germany

2013-Happy in Neukolln,Herr Bert gallery,Berlin,Germany

2013-Wir sind Berlin,Street Art gallery,Zurich,Schweiz

2013-Urban Art Clash,Platoon Kunsthalle,Berlin,Germany

2012-Freunde der Optik,Alten Wettburo,Dressden,Germany

2012-Artaq,Espace Cardin,Paris,France

2011-Something is wrong,galéria X,Bratislava,Slovakia

2011-Artparis,Grand Palais,Paris,France

 

 

 

 

Vzdelanie:

2009-Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra Socha,objekt,inštalácia,ateliér J.Hoffstädtera
2007-2009 -  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra Socha,objekt,inštalácia,ateliér J.Meliša
2003-2007 – Škola úžitkového výtvarnictva Jozefa Vydru v Bratislave,odbor kameňosochárstvo

Ocenenia:

2013-finalista Saatchionline Showdown
2012-nominovaný na cenu Artaq Urban Art Award

Sólove výstavy :

2013-UPstream,galéria 23percent,Bratislava,Slovensko
2012-Away from the system,galéria X,Bratislava,Slovensko
2011-Človek je produktom svojho okolia...,Európske Centrum Výtvarných Umení,Bratislava,Slovensko

Skupinové výstavy:

2013-Happy in Berlin,Urban Art Clash gallery,Berlin,Nemecko
2013-Berlin Graphic Days,KaterHolzig,Berlin,Nemecko
2013-Happy in Neukolln,Herr Bert gallery,Berlin,Nemecko
2013-Wir sind Berlin,Street Art gallery,Zurich,Švajčiarsko
2013-Urban Art Clash,Platoon Kunsthalle,Berlin,Nemecko
2012-Freunde der Optik,Alten Wettburo,Drážďany,Nemecko
2012-Artaq,Espace Cardin,Paríž,Francúzsko
2011-Something is wrong,galéria X,Bratislava,Slovensko
2011-Umenie mesta,Panorama center,Bratislava,Slovensko
2011-Artparis,Grand Palais,Paríž,Francúzsko
2011-Pod povrch,galéria Hopkirk,Bratislava,Slovensko
2010-Young Art Show3,Dom umenia,Pieštany,Slovensko
2010-X.Trienale akvarelu,Novohradské múzeum a galéria,Slovensko
2009-Graffiti inspiration,galéria SPP,Bratislava,Slovensko
2009-Young Art Show2,Dom Umenia,Pieštany,Slovensko
2009-Young Art Show,Dom Umenia,Pieštany,Slovensko

 

Michal Mráz

DISTURBED - 2014  Galéria Čin Čin

Michal Mráz (1987) je maliarom samorastom. Napriek štúdiu sochy (ateliér Prof. Meliša a Doc. Hoffstädtera) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave sa napokon jeho primárnym vyjadrovacím médiom stala maľba. A musíme povedať, že ju ovláda bravúrne. Pre slovenských milovníkov umenia je Michal Mráz relatívne neznámym autorom, napriek tomu jeho meno už dlhšiu dobu rezonuje v oblasti street artovej kultúry v zahraničí, kde participoval na viacerých výstavných projektoch a v roku 2012 bol nominovaný na Artaq Urban Art Award. Jeho staršia tvorba sa logicky sústredila na mikrokozmoz urbánneho priestoru, opustených mestských zákutí, temných figúr protagonistov street artovej komunity, ktorí s tvárami zahalenými kapucňami, ukrývajúc svoju identitu ako temní rytieri, brázdia mestá a vtláčajú im pečať osobnej výpovede v podobe tagov či graffiti.

Mráz vo svojej tvorbe umne spája svet pouličnej kultúry – street art-u a vyššie umenie čo sa odráža i vo výbere maliarskej techniky – v kombinácii tradičnej olejomaľby a akrylu s presprejovávanými viacvrstvovými šablónami využívanými predstaviteľmi graffiti. Jeho tvorba je ako po formálnej, tak obsahovej, stránke hybridná, veľakrát do jedného celku spájajúca nespojiteľné.

Výstava DISTURBED v galérii Čin Čin je sumárom Mrázovej tvorby z ostatných dvoch rokov. Rovnako ako pre staršie diela i pre maľby z posledného obdobia je charakteristická viacvrstvová narácia. Intenzita jeho malieb spočíva v nárazovom simultánnom pôsobení maliarskeho celku na oko diváka, ktoré v rámci obrazovej kompozície neustále blúdi z motívu k motívu, bez možnosti „oddýchnutia si“. Tento nepokoj, akási vnútorná neistota súvisiaca s nemožnosťou uchopiť (dekódovať a pochopiť) videnú skutočnosť presýtenú množstvom vizuálneho šumu, súvisí s témami, ktoré v prezentovanom cykle malieb autor reflektuje: Michal Mráz je fascinovaný  globalizáciou, na princípoch konzumu založenou spoločnosťou ovládanou systémami kontrolujúcimi naše poznanie ako i pohyb jednotlivca vo verejnej ako i privátnej sfére. V obsahovej línii sa veľakrát inšpiruje aj konšpiračnými teóriami, ktoré ďalej mystifikuje, a svojou umeleckou modifikáciou a rekontextualizáciou zvolených vizuálnych motívov sa pokúša narúšať základy systému založeného na peniazoch. Súčasťou jeho ikonografie sú rozličné vizuálne komponenty prevzaté z novín, časopisov (predovšetkým z časopisu Life) a internetu. Mráz tieto primárne zdroje remixuje, kombinuje prispôsobujúc ich vlastnému autorskému zámeru a umeleckej výpovedi s ambíciou podať kritickú reflexiu stavu spoločnosti.  Kritika súčasného socio-ekonomického systému, finančná kríza, ako i kríza morálnych hodnôt dnešného človeka, je v jeho obrazových kompozíciách mnohokrát v juxtapozícii s obdobným momentom v histórii – svetovou hospodárskou krízou. Mráz však nechce byť poslom apokalyptických vízií a prítomnú skepsu a nemohúcnosť zmeniť, alebo čiastočne korigovať existujúce status quo, sa pokúša kompenzovať a vyrovnávať pomocou pozitívnejších námetov, či už v podobe zachytávania každodenných radostí zo života šťastných rodín, amerického sna alebo prírody. Tá pre autora predstavuje prostredie katarzie a očistenia sa od negatív riadenej spoločnosti. Analogicky k povahe dnešnej reality, bráni komplexita zobrazovaného uchopiť celok a zostávajú len čiastočne dekódovateľné fragmenty, ktoré nie vždy vytvárajú zmysluplnú, na logike založenú príbehovú mozaiku. Ale taký je i dnešný život – komplikovaný a neuchopiteľný.  Michal Mráz je vizuálnym DJ-jom, ktorý remixuje rôzne motívy a žánre, a pôvodné námety posúva do nových, veľakrát prekvapivých kontextov s nekonečnými možnosťami čítania.

Katarína Slaninová