Milan Bočkay

Tvorca programu analytickej maľby na princípe „trompe l’oeil“ (zrakového klamu). Člen výtvarného združenia avance-retard. Patrí do okruhu absolventov stredoškolského štúdia u prof. Rudolfa Filu (ŠUP 1961-1965), ktorí do konca sedemdesiatych rokov rozvíjali novú vizuálnu podobu konceptu s cieľom zachovať si vnútornú autenticitu tvorby. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení u prof. D. Millyho a prof. P. Matejku (1965-1971) od r. 1981 pedagogicky pôsobil na Škole úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave. V centre Bočkayovej umeleckej koncepcie je odveký problém umenia a ilúzie, skutočnosti a fikcie. Čo je vlastne namaľované a čo je naozaj? Kde leží hranica medzi nimi? Tieto otázky rieši na základe precíznej staromajstrovskej techniky maľby, ktorou však skúma novodefinované výtvarné problémy vzťahov: maľby a kresby, plochy a priestoru, ilúzie a ilúzie ilúzie. Niekoľkonásobné ziluzívňovanie priestrových plánov, základných výtvarných výrazových prostriedkov však vedie maliara ďalej, k všeobecnej formulácii úvahy o podstate média.

(Katarína Bajccurová)

 

2. výstava M. Bočkaya - Fila kreslí Paštéku /11.2. -11.3.2016/

z katalógu k výstave:

 

„Tak ako dielo Rudolfa Filu, celé dielo Milana Bočkaya je chválou maľby,

a vystavené obrazy sú vrcholom chválospevu, lebo dokazujú, že možno maľovať aj kresby, ktoré tvoria súčasť všeobecnej aj individuálnej chvály maľby. Odmocnina kúzla na druhú... Maliar magického iluzionistického základu maľby, ktorý „cituje“ strany zápisníkov Ruda Filu, vzdáva poctu maliarovi magickej premenlivej sily maľby: maľovať kresby a vkladať ich do „bočkayovských“ skladieb, takto možno pripomenúť, že aj ony tvoria súčasť kúzelníctva maľby, ktoré „majster premien“ znovu objavil.“

 

Etienne Cornevin

Profesor filozofie