Peter Cvik/1985
Vzdelanie:

1995 – 2004 Osemroné spojené Gymnázium Jelaiova a Metodova 2

2006-2010 tudent Bakalárskeho stupa na Vysokej koly vtvarnch umení v Bratislave, na katedre Maby a inch médií, vo “4. ateliéri“ pod vedením prof. Ivana Csudaia

2010-2012 tudent Magisteského stupa na Vysokej koly vtvarnch umení v Bratislave, na katedre Maby a inch médií, vo “4. ateliéri“ pod vedením prof. Ivana Csudaia

2012- tudnet Doktorandského stupa na Vysokej koly vtvarnch umení v Bratislave, túdijnodbor Vtvarné umenie, pod vedením prof. Ivana Csudaia

Samostatné vstavy:

2016:
(PR)úvod myslením, Nibiru Gallery, Ostrava
Digitálna hmlovina v Platónovej jaskyni, Diera do sveta, LiptovskMikulá

2015:

Nedopovedané príbehy, Gallery Slovakia, Bratislava 2014:

RAMroom24, Magdaléna, 4D Gallery, Bratislava
Cvik, Hrka, Kopecká vs. Connect coworking, Connect, Bratislava Emotion of Digital Memory, Freshmen's, Bratislava

2013:

Space Culture, Hop Kirk Culture Bar, Bratislava

Spaces Between Us (vstavnprojekt s Alexandrou Barth), Slovenské Národné Divadlo,Bratislava 2012:

kolské roky, Sklad . 17, SpaP a.s. Prístav, Bratislava 2011:

Cvik Cvak, Hangár Tranzit ateliéry, Bratislava 2010:

Crossroads, HudobnSalón Zichyho Paláca, Bratislava

Skupinové vstavy:

2015:

Young Slovak Artist in Moscow 2015, Galéria Slovenského intitútu v Moskve, 6. Moskovské Bienale, Moskva, Rusko
10 ROKOV V POHODE, Galéria Miloa Alexandra Bazovského v Treníne
10 ROKOV V POHODE, Freshmen’s Gallery, Kegleviov Palác, Bratislava

HALA 2015, Ex - Cotton Concerns Trenín, Trenín
Predaukná vstava White&Weiss, Erdödyho Palác, Bratislava
Garage Design, Freshmen’s Gallery (pop-up), Znojmo, eská Republika

VEHEMENTER TURBATU TURBA, Nové Koupelny, Dúl Hlubina, Ostrava, eská Republika Slovak Young Art, Tver Gallery, Moscow, Rusko
Slovak Young Art, Ural Gallery, Yekaterinborg, Rusko
Flat No.6., SúkromByt, Brno, eská Republika

2014:

Retrospective preview, Freshmen’s Gallery, Kegleviov Palác, Bratislava Predaukná vstava White&Weiss, Erdödyho palác, Bratislava
Maba roka 2014, Galéria Nedbalka, Bratislava, Slovakia
Decembrové stopy III., Galéria in in, Bratislava

Winter Selection III., Flat Gallery, Bratislava
999, River Gallery, Bratislava
AGRO, 4D Gallery, Galanta
Young Art Show Moscow, Národné Múzeum Súasnej Ruskej Histórie, Bienále Mladch, Moskva, Rusko

Gulá3, River Gallery, Bratislava
Fakt/Fikcia, Galerie Spka, Vallaské Mezií, eská Republika

2013:

Panel Story, Galéria Mesta Bratislavy, Palfyho palác, Bratislava

Sppirit, Galéria SPP, Bratislava 2012:

Aukcia Slovenského súasného umenia, (NCSU, Sothesby's Austria), Sklad .7 Eurovea, Bratislava Maba 2012, Vstavná sieDvorana Ministerstva kultúry SR, Bratislava
Dipolmové práce VVU, Dom Umenia, Bratislava
Second Season, AMOYA, Praha, eská republika

Exkurzie do cudzích svetov, T – gallery, Bratislava 2011:

Consistent, Oravská galéria, DolnKubín Christmas bestseller vol. 3, Soda Gallery, Bratislava Boyband, Nitrianska Galéria Mladch, Nitra
Brána / Kapu, Kc Dunaj, Bratislava

2010:

Christmas bestseller vol. 2, Soda Gallery, Bratislava
Inak, Slovanet Art Gallery, Bratislava
120x120, Galerie 66, Praha
Paralelles, Barcsay Hall of the Hungarian University of Fine Arts, Budapešť

2009:

Christmas bestseller, Soda Gallery, Bratislava Enthropia + small scale 2, Kreslling Gallery, Bratislava

2008:

VVU / VUP, Galéria VUP, Praha
Trienále akvarelu v Luenci, Novohradské Múzeum Luenec

Aktivity:

2015 – Pohoda Festival, kreatívna zóna, Euforion, live painting Sympózium HALA 2015, Trenín
Aukcia „White&Weiss“, Zoya Museum, Bratislava

2014 – Aukcia „White&Weiss“, Zoya Museum, Bratislava Fnalista súae Malba roka 2014, Bratislava Sympózium AGRO, 4D Gallery, Galanta Sympózium Hala Merina 2014, Trenín

2013 – Sympózium oz Euforion, VekKlí
2012 – Aukcia Slovenského súastného Umenia (NCSU, Sothesby's Austria), Sklad .7, Bratislava 2012 – Fnalista súae Malba roka 2012, Bratislava
2011 – Finalista sú
ae Strabag Art Award, Viede, Rakúsko
2010 – Maliarsky workshop, Tihany, Ma
arsko
2009 – Slovansk
Plein – air v Spiskom Podhradí