ROBERT JANČOVIČ ml.

Dátum narodenia: 22.júna 1981 (Bratislava

1995-1999 Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru Bratislava /oddelenie kameňosochárstva/

1999-2002 Vysoká škola výtvarných umení Bratislava /katedra grafiky a iných médií, Doc. V.Kolenčík/

Od r.2002 VŠVU /sochárska katedra, Prof. J.Meliš/

2004 Akadémia výtvarných umení Praha /katedra voľnej grafiky, Prof. J.Lindovský/

Ceny:

1996/ 3.cena, Výtvarná súťaž študentov stredných a vysokých škôl k výročiu vzniku papierne vo Velkých Losinach (Česká republika)

1997/ 1.cena, I. ročník losínskeho bielnále mladých „ARS Papirium `97“ (Česká republika)

Kolektívne výstavy:

1996/ Selekcia výtvarnej súťaže, Galéria ručnej papierne, Velké Losiny (Česká republika),

1997/ Medzinárodná študentská výstava: „ARS Papirum `97“, Velké Losiny; REM-ART, Kysucká galéria, Čadca

2002/ MSKS OKO, Nové Zámky; DR.Rödl and Partner, Bratislava

2005/ 37.Medzinárodné výtvarné sympózium, Mestské múzem Györ (M)

2006/ 23.bienálegrafiky Miškolc, Galéria- Petró-house (workshop- VŠVU, katedra grafiky a i. médií, Maďarsko); 30.Medzinárodné sympózium sochy a drobnej plastiky, Mestská galéria Nyíregyháza (Maďarsko); VIII. trienále drobnej plastiky a kresby, Galéria J. Kollára Banská Štiavnica; 7.medzinárodné trienále grafiky malého formátu, Chamaliéres (Francúzsko), AMAC; Medzinárodná súťaž ExLibris R.Palmiraniho, Dom grafiky Soncino (Taliansko)

2007/ Medzinárodné sympózium plastiky, Mestská galéria Lendava (Slovinsko); Bienále malej plastiky, Konferenčná sála Pezinok; Slovenské moderné umenie, Mestská hala Haag (Holandsko); Mosty V.: Slovensko-Fínsko, Kultúrno-spoločenské centrum Fontána Piešťany / Mosty V., Galéria Lambert Heinola (Fínsko); Medzinárodná grafická súťaž, Tokio (japonsko)

2008/ 26. Ročník Sochy piešťanských parkov, Mestské kultúrne stredisko Fontána, Piešťany

2009/ Umenie tolerancie, Galéria Danubiana Bratislava

2010/ Mosty (rekapitulačná výstava všetkých dovtedajších ročníkov výstavy Mosty, s podporou MKSR), Národné osvetové centrum Bratislava; Súčasné slovenské umenie, Helsinky (Fínsko); Výtvarné paralely IX., Galéria Silencium Bratislava

Samostatné výstavy:

2003/ Výstava s otcom (Prof. R. Jančovičom), Galéria Design Bratislava

2006/ Výstava s Gézom Némethom, Art MA Galéria Dunajská Streda

2007/ Výstava s manželkou (Mgr. art. Andreou Jančovičovou), Pizzeria Maestro Bratislava

2011/ Diagonála, (výstava s Andreou Jančovičovou), Galéria Čin Čin Bratislava

Sympózzia:

2005/ XXXVIII. Medzinárodné umelecké sympózium (graficko-sochárske, Györ, Maďarsko)

2006/ 34. Medzinárodné umelecké sympózium (drobná plastika a socha, Nyiregyháza, Maďarsko); Medzinárodné umelecké sympózium plastiky v bronze (Lendava, Slovinsko)

2007/ Sympózium grafiky (Celje, Slovinsko)