MILINA ZIMKOVÁ

narodená 1.6.1979
žije v Bratislave a venuje sa voľnej grafike a komornej a monumentálnej maľbe.

2001- 2007 VŠVU, katedra voľnej grafiky (doc. V. Kolenčík) Bratislava

študijné pobyty
2004 – Aristotelova Univerzita v Thesalonikach, Grécko
2008 – Cité Internationale des Arts, Paríž, Francúzsko
2009 – študijný pobyt v Antverpách
2010 – Cité International des Arts, Paríž, Francúzsko

sympózia
2005 – Macht und Liebe, Viedeň, Halbturn, Rakúsko

samostatné výstavy
2006 – Zo života kvetov a strojosvalov, (M. Zimková, N. Kelecsényi) Rača,
Bratislava
– Zimná záhrada (O.Zimka, M. Zimková), BVS Bratislava, Slovensko
2007 –Lovci snov, Pállfyho palác, Bratislava Zimkovci (O. Zimka, M. Zimková, O.4.
2008 – NK32 Pálfyho palác, Bratislava
– 54 nocí do sv, Jána Salón veľvyslanectva SR v Paríži, (M. Zimková, N.
Kelecsényi) Francúzsko
- Babie leto, Galéria Jána Koniarika
2009 – Mechanická mačka, Pálffyho palác, Bratislava, Slovensko
2010 – Zlaté časy, Galéria Salla terena, Prezidnetský palác, Bratislava, Slovensko
– Hokus Pokus, (M. Zimková, N. Kelecsényi) Dom umenia, Bratislava,
Slovensko