Žofia Dubová /1991

 

Vzdelanie

 

2018 -                 Doktorandské štúdium, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

2017                   Absolventská stáž v Ateliéri skla, Fakulta výtvarných umení, Universidade do Porto, Porto, Portugalsko

2014 – 2017     Doplnkové pedagogické štúdium, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

2010 -  2016                  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

odbor Maľba a Iné Médiá, Ateliér +-XXI

2015                    University of Arizona, študijná stáž (letný semester)

2014                   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

odbor Sklo (interná stáž, zimný semester)

2012 - 2013      Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, študijná stáž

(zimný semester)

2002 - 2010       1. súkromné gymnázium Bajkalská 20, Bratislava

Výstavy

 

2018       Čakanie na diaľku, Galéria DOT, Bratislava, Slovensko

2017       Aspect/Prospect, Galéria Jána Koniarka, Trnava, Slovensko

2015       Hunted Spaces, Lionel Rombach Gallery, 1031 N Olive Rd., Tucson, Arizona, USA

2014        Pozorovanie, Freshmen‘s Gallery, Židovská 3, Bratislava, Slovensko

2013        Priezory,  Kultúrny dom Šaľa – Veča, Šaľa, Slovensko

2012        Medzičas, Malá Scéna STU, Bratislava, Slovensko

Kolektívne výstavy

 

2018       Join the Dots – Combining distances, Salone degli Incanti, Trieste, Italy

2018       A View from V4, Art Thema Gallery, Brusel, Belgicko

2017       Decembrové Stopy, Galéria Čin-Čin, Bratislava, Slovensko

2017       Maľba 2017 - Cena Nadácie VÚB, Galéria Nedbalka, Bratislava, Slovensko

2017       Vidieť, vedieť, maľovať (sklo ako plátno), Galéria Medium, Bratislava, Slovensko

2017       Bratislava pro Wratislavia/ Wratislavia pro Bratislava, Galéria Medium, Bratislava, Slovensko

2017       Another Nature of Materials, FBAUL Galéria, Lisabon, Portugalsko

2017       Pod Jedličkou, Galéria Nova, Bratislava, Slovensko

2017       2x3 Ceny, Galéria Limes, Komárno, Slovensko

2016       Osemnásť je nás, Galéria Umelka, Bratislava, Slovensko

2016       VIII. Národná výstava najlepsších diplomových prác Akadémii výtvarných umení, Zbrojownia Sztuki oraz Aula Akademii Sztuk Pięknych, Gdaňsk, Poľsko

2016       6. Bienále voľného výtvarného umenia, Turčianska Galéria, Martin, Slovensko

2016       Diploma Fest, Oravská Galéria, Dolný Kubín, Slovensko

2016       Techniky spomínania, Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, Slovensko

2016       Subtílnosti, Galéria DOT, Lazaretská 13, Bratislava, Slovensko

2016       Za hranou, Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra, Slovensko

2014       Ballungsraum 3, Moritzstrasse 14, Wuppertal, Nemecko

2014       Illo - Macho & students, BWA Wroclaw - Gallery of contemporary art, Wlta Stwosza str. 32, Woclaw, Poľsko

2014       To by som spravil aj ja - a lepšie 4, Divadlo Elledanse, Bratislava, Slovensko

2014       Bienále mladých umelcov, Múzeum súčasnej histórie Ruska, Tverska ul., Moskva,       Rusko

2013       Move up, Galeria dos Leões da Reitoria da Universidade do Porto, Porto, Portugalsko

2012        Garagem 6, Rua Ancira n. 6, Porto, Portugalsko

2012       To by som spravil aj ja – a lepšie, Divadlo Elledanse,  Bratislava, Slovensko

2011        Fenomén kniha, Mendelovo muzeum, Brno, Česká republika

 

Ocenenia a súťaže

2018        Cena nadácie NOVUM

2017        1. Miesto v súťaži Maľba roka VÚB

2017        Nominácia na cenu Martina Benku

2016       Cena Slovenskej Výtvarnej Únie na 6. Bienále voľného výtvarného umenia

2016        Cena rektora VŠVU

Publikácie

2018       Dubová, Ž. Farewell (maľba) V Malta, L. Imago Mundi – Slovakia (kniha), Fondazione Benetton Studi Ricerche, Taliansko.

2018       Dubová, Ž. Prieskumníci slobody. V Ostium – internetový časopis pre humanitné vedy (www.ostium.sk), Slovensko

2017       Vedieť, Vidieť, Maľovať – Sklo ako Plátno, katalóg k výstave, Galéria Médium & Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovensko

2017       Maľba 2017, katalóg k výstave, Nadácia VÚB, Bratislava, Slovensko

2017       Bratislava pro Wratislavia - Wratislavia pro Bratislava, katalóg k výstave, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, The Eugenius Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw

2017       Dubová, Ž. Over the Edge, International Conference on Contemporary European Painting, Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Portugalsko

2016       Dubová, Ž. Hra:na, Diplomová práca, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovensko

2016       MgrArt 2016 VŠVU, Katalóg diplomových prác, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovensko

2016       6. bienále Slovenskej výtvarnej únie, Katalóg k výstave, Slovenská výtvarná únia, Slovensko

2016       Vymedzovanie priestoru (Horizont), Katalóg k prednáške, Freshemn’s gallery & Fakulta Architektúry UK, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko

2014       Illo – Macho & students, Katalóg k výstave, BWA Wroclaw – Gallery for contemporary art, Wroclaw, Poľsko

 

Prednášky, workshopy, konferencie

 

2017       Maľba na sklo – workshop, MusVerre, Sars-Poteries, Francúzsko

2017       Drawing on glass : thoughts caught by the material, GLASSAC, FCT Universidade Nova de Lisboa, Lisabon, Portugalsko

2017       Over the Edge, International Congress on Contemporary European Painting, Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Portugalsko

2016       Vymedzovanie priestoru, Prednáška z cyklu Maľba v architektúre, Fakulta Architektúry, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko

2015       Hunted Spaces, Prednáška v rámci predmetu Interdisciplinárna kritika, Fakulta výtvarných umení, University of Arizona, USA

-------------------------

 

text kurátorky: B. Jablonskej

Žofia má vo svojom zápisníku medzi množstvom iných poznámok napísané aj toto:


Tak se zdá, že v tváři v tvář nezměrnosti bude tázaná bytost přirozene upřimná.

Místo převládne nad ubohými a proměnlivými společenskými  poměrmi.

Jak cenné by bylo album míst s jehož pomocí bychom se dotazovali své osamělé bytosti, aby nám odhalila svět v němž bychom měli žít, abychom byli sami sebou.


Nie je dôležité,  kedy objavila slová francúzskeho filozofa Gastona Bachelarda z jeho Poetiky snenia, ale nenašli by sme lepší úvod k jej súčasným maľbám. Sú sa na nich ostrovy - miesta, vynárajúce sa z plochy obrazu, z priestoru krajiny. Nie je to radikálny obrat voči jej predchádzajúcej tvorbe, krajina bola doposiaľ  jedinou témou a námetom jej fragmentárnych obrazov. Ich podoba, vyskladaná a pozliepaná z viacerých obrazových fragmentov, je totiž výsledkom jej vlastnej autorskej techniky, ktorá by sa dala nazvať „prezliekanie obrazu“.  Už vo svojej diplomovej práci napísala, že: „keď maľuje obraz, myslí na slobodu“.  A paradoxne, ak vynecháme všetky osobné mimo obrazové asociácie, jej sloboda v maľbe je postavená práve na uvedomení si jej obmedzení. Nevykračuje z rámu, tak ako je to v súčasnosti  zvykom,  nesmeruje k intermediálnym presahom, ani nespochybňuje médium maľby. Zostáva v ráme, v obraze aj v maľbe, ale inak - vystavuje ich novým neobvyklým situáciám.  Určujúcim krokom, ktorý naštartoval jej spôsob tvorby, bolo spochybnenie okraja obrazu. Namaľovaný obraz zloží z jeho rámu a prerámuje inak, v menšom, alebo väčšom rozmere. Akoby ho vyzliekla a obliekla na nové telo. A zrazu, to čo bolo okrajom sa stáva ústredným námetom. Čiary a plochy pôvodného rozhrania sa objavia ako centrálny motív maľby, nie jej prehliadaným krajom. Z nutnosti rámu sa stala idea a z hrany obrazu, trebárs horizont vpísaný do plochy obrazu, alebo rovno krajiny.


Vlastné konštruovanie obrazu jej takto otvorilo nové riešenia. Obraz rozbila na fragmenty, aby ho znovu pospájala v nových farebných a priestorových možnostiach. Už ako preformátované obrazy, maliarske objekty, či asamabláže. Možno, by tu niekde mohla zostať – v samotnej autonómnej skladbe, v abstrakcii farieb, v mäkkých plochách a ostrých hranách. Ale nechce sa zbaviť krajinárskej  „popisnosti“, lebo tá je absolútnou a rovnocennou súčasťou malieb.  Pretože krajina,  z ktorej prvotne  v maľbe vyšla, nie je len zástupnou témou - je ňou sama, je autoportrétom. A nateraz pridala „ostrov“.  Zatiaľ je len čiastočne prebádaným výstupom. Môže byť iba znakom, ale aj asociáciou, pocitom, skúsenosťou. Už Gilles Deleuze vtiahnutý do „ostrovných tém“ opísal silu, ktorou je človek priťahovaný k ostrovom, ako zvláštne protirečivú. Snívať o ostrovoch, či už s úzkosťou alebo radostne, znamená snívať o oslobodení sa od všetkého. Ale znamená to, aj snívať o  tom, že sa dá znova začať.  Nazval to „čistým vedomím ostrova“,  vedomím, ktoré umožňuje človeku aktivovať jeho schopnosť tvoriť, už len tým (alebo práve tým), že najprv utvorí sám seba . Povedal to asi takto:  „Žiť svoj život znamená byť jeho tvorcom, byť slobodný a vymyslieť ho nanovo“.[1]
[1] Odvolanie na text Gillesa DELEUZEA: Príčiny a dôvody pustých ostrovov, in Pusté ostrovy a iné texty 1953 – 1974). Hermann & synové. Praha 2010 je inšpirované textom Christelle NICOLAS: Človek, ktorý vynachádza sám seba: americkosť a ostrovnosť v dielach Jonasa Mekasa, Henriho Davida Thoreaua, Beatrice Gibsonovej a Adolfa Bioya Casaresa, predneseného na XXVIII. Ročníku Letnej univerzite francúzskej filozofie Asociácie Jána Husa.